Hvad er det, der ikke ględer sig over uretten, men ględer sig over sandheden...........?