Informationer

 

 

Brundur
Brundur er et navn der er tilknyttet Brønderslev, I byen finder vi en sten/statue af en Vikingehøvding. Denne høvding lagde navn til byen, Navnet Brunder oprindeligt er navnet  "Brundur". se også dette link: Nordjyske byer

Nogle forbinder i dag navnet med Brunder hus, som er et af byens værtshuse. altså man forbinder navnet med drikkeri
I gammel tid blev navnet forbundet med langt mere.
Nemlig en ophøjelse af en vikingehøvding.

Dengang kunne man sejle til (Brønderslev) gennem den nuværende mose.

Hvad betyder navnet egentlig"navnet er sammensat af to ord Brun og Dur.

Brun bettyder beskyttelse, frelse, hvilket har relation til Brynje.

Dur betyder dør eller port.

Det vil sige at Brundur i betydning  bliver Beskyttelsesdør, Beskyttelses port eller frelsesdør.
Sagt med andre ord Redning eller Frelser!
Altså en ophøjelse af en Høvding og Frelser for byen:

Byen kom så senere til at hedde Brundurslev, endelsen "lev" betyder plads eller sted, dermed bliver den sammensatte betydning "Frelsesdørens sted"

Denne betydning får mig til at tænke på 2 ting.
Først og fremmest på Apostlenes gerninger 17, 22- 31,
"Paulus i Athen"
og et bibelcitat:
Jesus siger:        
Jeg er døren  om nogen gå ind igennem mig han skal blive frelst, og han skal gå ind og ud og finde føde.
Tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge; jeg er kommen for at de skal have liv og overflod.
                                    Johs. 10. 9-10.

Hvis vi nu forestiller os at  Paulus kom til byen, hvad ville han indlede sin tale med?