Kirken på Kirkevejs historie 

Apostolsk kirke er en frikirke, som har været en del af det kirkelige og kulturelle liv i Brønderslev siden 1920erne
Først og fremmest via Anton Kjeldsen som i første omgang sluttede sig til den grundtvigske bevægelse.
Senere blev han pinsemand, den første i Brønderslev og i lang tid den eneste, han sang og vidnede frimodigt på gaden.
Han lejede en sal i byen for egen regning, hvor han afholdt møder.

En tid lang var han dog det eneste medlem af Apostolsk kirke..
I en del år samledes man i Bredgade 36 underledelse af Anton Kjeldsen og Berginius Larsens ledelse som en udpost fra Hjørring menighed, men blev udskilt som selvstændig menighed den 23 aug. 1942.
1969 flyttede man ind i de nuværende bygninger, Lilian og Niels Jørgen Dahl Jensen førte gerningen videre.
1980 udvidede man kirken ved at lave en tagrejsning på et flade tag over den tilhørende præste/pedelbolig. Menigheden blev på dette tidspunkt ledet af Birthe og Bent Christiansen. 
De blev afløs af Finn og Grethe Christensen 1983-84 og de blev så igen afløst af   Børge Jensen 1988
Han blev afløst af Niels Jørgen Dahl Jensen 1992
Han blev afløs af Arne Damkier indtil de tog på Højskole, hvorefter Nils Jørgen igen overtog ledelsen af menigheden til Miriam og Arne Damkier  vendte tilbage efter højskoleophold.
Efter en årrække søgte de årlov og kom ikke tilbage

 

I en overgangs periode blev der indsat et lederteam ledet af Børge Jensen
I 2009 valgte man i lederteamet som til sidst blev ledet af Frede Christensen, at læge Brønderslev menighed under Aalborg menighed, med henblik på menighedsplantning, en dannelse af en International menighed.

Et profetisk ord som i tinden løb er blevet givet menigheden fra Jobs bog er:
"Din fordumslykke skal synes ringe din fremtidslykke skal blive såre stor"
Dette ord + andre profet og bibelord styrker og begejstrer  menighedens medlemmer på kirkevej.

I dag 2012 samles der ca. 50 personer hver anden søndag, af forskellige nationaliteter, så som Congo, Sudan , Kenya samt Auganistan udover en lille håndfuld her fra Brønderslev.
Der er et klart behov for undervisning og opbygning i det kristneliv, og hvad det vil sige at være kristen
en skøn udfordring  at bygge kirke sammen med Jesus

 

kirken på Kirkevej, 9700 Brønderslev