Fødsel

Denne side er tilegnet Min kone og tre drenge, et vidnesbyrd om Guds Hjælp i nøden.

Den 12. jan. 1978 blev mit liv forandret, fra at leve et liv som Alkohol misbruger blev jeg den dag "født på ny" , den dag  mødte jeg Gud. Fra den dag var Jesus en del af mit liv.

Vi havde indtil da været gift i godt tre år, uden at kunne få børn, lægelige undersøgelser gav os ikke store håb, alt var næsten prøvet. 
Igennem det næste års tid ændredes vores liv, den 3 december 1978 var vi begge blevet
"født på ny"  , og nu blev vi døbt. 
Ved denne lejlighed blev der læst et bibelvers op personligt til mig fra salme 128.
 

Salig enhver, som frygter Herren og går på hans veje! Dit arbejdes frugt skal  du nyde, salig er du det går dig vel! Som en frugtbar vinranker er din hustru inde i dit hus,  som oliekviste er dine sønner omkring dit bord. Se så velsignes den mand der frygter Herren 

Vores situation som par, og ønsket om at få børn var stadig uændret, men dette gav os troen på at vi ville få børn. Budbringeren fortalte mig senere, at han skulle sige til os, at inden et år ville vi få vores første barn. Han turde ikke gøre det, fordi det lød for utroligt, men også for ikke at bringe os endnu en skuffelse.

Den 10. feb. 1979 14 dage før vi flyttede til Brønderslev, fik jeg en indre vished om at min kone var gravid, men der var ikke noget lægeligt bevis, men det fik vi ca. en måned senere.

Den 7. nov. 1979 stod vi på Hjørring Sygehus, en fødsel var gået i gang, jeg var med, men så blev det kompliceret og jeg blev bedt om at vente udenfor. Da lægerne skulle klippe og anvende sugekop, for at få drengen ud i en fart, han havde navlestrengen omkring halsen. Det var en underlig fornemmelse, at stå der ude på gangen og vide, at inde bag døren foregik der en kamp om liv eller død. Jeg var magtesløs, men et kunne jeg og det var at bede. Jeg manglede ord så jeg bad i "tunger" det vil sige at bede hemmeligheder med Gud, på et andet tungemål end man selv har lært, et himmelsk sprog eller et andet jordisk sprog, en evne givet af Gud ved "Helligåndens dåb" .

Den 23. april 1981 stod vi atter på Hjørring Sygehus, endnu en kompliceret fødsel som var lige så kritisk som den første, måske endda mere, idet det viste sig at barnet vendte forkert. Også her var jeg med fra starten af fødslen, men da det blev kritisk, blev jeg igen bedt om at vente udenfor. Det viste sig at han blev født ved en sædefødsel, hvilket vil sige at hans knæ kom først og hovedet sidst, under den proces kom han til at sidde fast i ca. 5 min uden ilt. Ifølge lægens udsagn kunne det resultere i en hjerneskade. Min oplevelse ude på gangen var menneskeligt lige så magtesløst som første gang, men et kunne jeg og det var at bede i "tunger". Yderligere fik jeg denne gang  tilskyndelse til at tage autoritet over mørkets magter. Umiddelbart efter jeg havde gjort det, hørte jeg barnegråd inde bag den lukkede dør. Jeg var lettet.   

Den 4. juli 1983 stod vi for sidste gang på Hjørring Sygehus, med en fødsel som årsag, jeg var med fra starten som de forrige gange, denne gang oplevede jeg fødslen fra først til sidst en vidunderlig oplevelse, men for min kone nok den mest udmattende. 

For os gik det godt, men det kunne ligeså godt ha´  gået galt, det blev til glæde men det  kunne ligeså godt være blevet til  "sorg"  lige som min nevø Lars oplevede, men sorg, skuffelser, smerter og glæde er oplevelser vi alle oplever igennem livet.
Vi har oplevet det på vores måde, da vi stod i det forstod vi det ikke. For os opstod sikkert de samme spørgsmål, som du måske har. 
Hvorfor sker det for os?
 Har vi gjort noget galt? 
Er der en dybere mening med dette?  
Hvem er skyld i dette?
Sådan kunne man blive ved.........  
Vi vil gerne have svar på alle ting og det helst her og nu, og det får vi ikke altid.

Over tid og rum kommer svaret, men der vil også være svar vi først vil få når vor tid her er til ende. 
Men disse fire ingredienser som her er beskrevet er dele af livet.  
Som jeg har oplevet dem, vil jeg ikke have levet dem foruden.  
Det er ingredienser som har været med til at give vores liv mening og indhold, det har været med til at bøje vores vilje, ændre vores liv. 
Men også  gjort os i stand til at forstå og række ud til andre når tid var inde.