Om mig selv

Jeg er født og opvokset i Rubjerg, 7 km nord for Løkken
Jeg blev i 1999 i en høj alder færdiguddannet som pædagog, og havde ind til 2004 sct. Hans skiftende jobs af kortere og længere varighed. Siden har jeg været ansat på Sødisbakke, først på Agavl og derefter på Tårnly

Jeg hedder Morten Jensen, Var gift med min  Rita Lykke Jensen i  36½. år, hun døde 7. marts 2011, sammen har vi tre drenge på 32, 30 og 28 år

I min fritid er jeg aktiv i den lokale frikirke "Apostolsk Kirke" som er en underafdeling af Apostolsk Kirke i Aalborg, Hadsundvej, kirken i Brønderslev er ved at genetablere sig i form af menighedsplantning, med internationale Gudstjenester, en menighed med blandede kulturer,  jeg er leder af en cellegruppe som består af tidligere misbrugere , psykisk syge og invandrer.